fbpx
 • Soseaua Mihai Bravu,nr.35 Bucuresti,Romania 021305
 • Luni - Vineri 9.00 - 19.00

Regulament Campania „Cumulus de bine” Optic Spa & Optilab 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI „Cumulus de bine” 7 decembrie 2021 – 31 martie 2022

7 decembrie 2021 – 31 martie 2022
(denumit în continuare “Regulament”)


Secțiunea 1. Organizatorul campaniei.
1.1. Campania promoțională „Cumulus de bine” este organizată de către S.C. OPTILAB
SOLUTIONS S.R.L., cu sediul în Brașov, jud. Brașov, Str. Prunului nr. 46, Camera nr. 2, bl. 2, sc.
B, et. 4, ap.15, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/2/2019, având codul de
înregistrare fiscală RO 40367767, cont bancar: RO 48RZBR 0000 0600 2069 3994, deschis la
banca Raiffesen, reprezentată legal de Mihai Moisei în calitate de Administrator, denumită în
continuare “Organizator”.
1.2. Campania Promoțională se desfășoară cu sprijinul și prin intermediul S.C Simplu Wiz S.R.L,
cu sediul social în București, Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 1, Bl. G3, sc. 1, et. 7, ap. 200, sector 3,
înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/8795/2009, având codul de înregistrare
fiscală RO 25875915, reprezentată legal prin Lorena-Maria Manolică, în calitate de Administrator
(denumită în continuare „Agenția de Publicitate”), și prin intermediul magazinelor de optică și
cabinetelor oftalmologice participante la promoție, numite în continuare „Parteneri”.
1.3. Campania „Cumulus de bine”, denumită în continuare “Campania”, se va desfășura în
conformitate cu prevederile prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți
participanții.

Secțiunea 2. Durata campaniei și aria de desfășurare.
2.1. Campania „Cumulus de bine” se va desfășura începând cu data de 7 decembrie 2021, ora
9.00, până la 31 martie 2022, ora 16.00, în magazinele de optică și în cabinetele oftalmologice
de pe teritoriul României, cu care colaborează Organizatorul.
2.3. Dacă Organizatorul decide să scurteze sau să prelungească această Campanie, acesta îi va
informa pe Parteneri prin notificări pe email și va publica noul Regulament pe pagina de
facebook a Agenției organizatoare la https://www.facebook.com/agencywiz
2.4. Regulamentul oficial care reglementează modul de desfășurare a acestei Campanii va fi pus
la dispoziția fiecărui participant la campanie (numit în continuare „Participant”) de către
magazinul de optică sau cabinetul oftalmologic participant, de la care se achiziționează lentilele
participate la această promoție, și poate fi accesat de pe pagina de facebook a Agenției
organizatoare la https://www.facebook.com/agencywiz, sau poate fi solicitat telefonic la
+40739.429.129, sau în scris, pe emailul Organizatorului la office@optilab.ro
2.5. Facebook nu este asociat în niciun fel cu această campanie, fiind doar unul dintre canalele
pe care se publică informații referitoare la Campania promoțională „Cumulus de bine”.|

Secțiunea 3. Dreptul la participare.
3.1. La această Campanie pot participa toate persoanele fizice (“Participanții”) cu domiciliul sau
S.C. OPTILAB SOLUTIONS S.R.L. | CIF: RO 40367767 | R.C.: J8/2/2019
Str. Prunului nr. 46, Brasov | Banca Raiffeisen | IBAN: RO48 RZBR 0000 0600 2069 3994
+40739.429.129 | office@optilab.ro | www.optilab.ro
reședința în România, care au împlinit vârsta de 16 ani până la data de 7 decembrie 2021 și care
respectă toate condițiile specificate în acest Regulament oficial.
3.2. Participarea la această campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și
neechivocă a acestui Regulament.

Secțiunea 4. Mecanismul campaniei promoționale și produsele participante.
4.1.Pentru a putea lua parte la această campanie promoțională, fiecare Participant trebuie:

 • Să îndeplinească condițiile prevăzute în secțiunea 3 a prezentului Regulament;
 • Să cumpere din magazinele de optică sau cabinetele oftalmologice OPTIC SPA, în
  perioada promoțională, minim o pereche de lentile Essilor participante la promoție.
  4.2. Lentilele participante la această promoție sunt produse de liderul mondial în producția de
  lentile, Essilor. Cele 3 tipuri de lentile monofocale participante sunt: Transitions®, Crizal
  Sapphire® și Crizal Prevencia®.
  4.3. Pentru fiecare pereche cumpărată de lentile Essilor, din cele 3 tipuri de lentile monofocale
  care fac obiectul acestei promoții, participantului va primi un voucher Cumulus cadou, în valoare
  de 168 lei (cu TVA inclus), care poate fi folosit fie pentru a achiziționa o altă pereche de lentile
  monofocale Essilor (Orma Trio Complete), fie pentru a fi oferit cadou unei alte persoane.
  Cumpărătorul poate refuza voucherul cadou, caz în care Partenerul poate să i-l ofere altcuiva
  spre utilizare.

  4.4. Fiecare voucher Cumulus cadou poate fi utilizat o singură dată, fie de către cumpărătorul
  lentilelor, sau de către persoana căreia îi este oferit acest voucher cadou, în termenul de 30 zile
  recomandat de Organizator, sau în termenul specificat de Partener, doar la magazinul de optică
  sau cabinetul oftalmologic de la care s-a făcut achiziția perechii de lentile Essilor participante la
  această promoție;
  4.5. Pentru a utiliza voucherul Cumulus primit, magazinul va verifica în baza sa de date
  unicitatea utilizării lui, un voucher cadou putând fi utilizat o singură dată. Partenerul își rezervă
  dreptul refuzării utilizării sale repetitive, după ce a fost prima dată utilizat pentru a achiziționa o
  pereche de ochelari;
  4.6. Această ofertă promoțională nu poate fi utilizată cumulativ cu alte reduceri sau oferte
  speciale, iar voucherul cadou poate fi utilizat doar pentru a cumpăra o pereche de lentile Essilor;
  4.7. În cazul în care voucherul cadou este folosit la achiziționarea unei perechi de lentile al cărui
  preț depășește valoarea voucherului de 168 lei (cu tot cu TVA), utilizatorul voucherului va achita
  diferența dintre valoarea lentilelor alese și voucherul Cumulus în valoare de 168 lei.
  4.8. În cazul în care voucherul cadou este folosit la achiziționarea unei perechi de lentile al cărui
  preț este mai mic decât valoarea voucherului de 168 lei, utilizatorul voucherului nu va primi
  diferența dintre valoarea voucherului și valoarea lentilelor alese.
  4.9. Voucherul Cumulus utilizat de către posesorul lui, va rămâne la Partener, urmând a fi trimis
  la Organizator împreună cu comanda lentilelor alese.
  4.10. Comunicarea legată de campanie va fi direcționată în principal către magazinul de la care
  s-a făcut cumpărarea lentilelor participante la această promoție sau către Organizator.

  Secțiunea 5. Taxele și impozite aferente.
  5.1. Organizatorul se obligă sa calculeze și să vireze impozitul datorat pentru voucherele oferite
  cadou, în conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III „Impozitul pe venit”.
  5.2. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu voucherele
  Cumulus, intră în sarcina exclusiva a posesorului voucherului.

  Secțiunea 6. Legea aplicabilă și litigiile.
  6.1. Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la Campanie se vor rezolva
  pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de
  instanțele judecătorești române competente de pe raza teritorială a orașului Brașov.
  6.2. Legea aplicabilă este Legea Română.
  6.3. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la următoarea
  adresă de corespondență: OptiLab, Str. Prunului nr. 46, camera nr. 2, bl. 2, sc. B, et. 4, ap.15,
  Brașov, jud. Brașov, în atenția Departamentului de Relații cu Clienții, în maxim 5 zile
  calendaristice de la data finalizării Campaniei. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în
  considerare nicio reclamație.

  Secțiunea 7. Întreruperea/ încetarea campaniei.
  7.1. Campania va putea fi întreruptă/ încetată înainte de termen doar în caz de forță majoră
  și/sau caz fortuit (așa cum sunt acestea definite de Codul Civil), sau printr-o decizie a
  Organizatorului determinată de imposibilitatea de a o continua implementarea campaniei din
  motive independente de voința sa.
  7.2. În situația apariției vreunuia din aceste cazuri, Organizatorul va anunța participanții pe
  pagina de Facebook a Agenției, la https://www.facebook.com/agencywiz.
  7.3. În situațiile avute în vedere la pct. 7.1 sunt incluse și hotărârile instanțelor judecătorești,
  precum și actele unor autorități publice competente.
  7.4. Pentru situațiile avute în vedere la pct. 7.1 și pct. 7.2, Organizatorul nu mai are nicio
  obligație către participanți cu privire la achitarea vreunei sume de bani cu titlu de despăgubire
  sau alte asemenea pretenții.

VA MULTUMIM PENTRU PARTICIPARE!

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.