fbpx
  • Soseaua Mihai Bravu,nr.35 Bucuresti,Romania 021305
  • Luni - Vineri 9.00 - 19.00

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Câștigă cu Crăciunița OPTIC SPA”

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Castiga cu Craciunita OPTIC SPA”

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea
concursului „Castiga cu Craciunita OPTIC SPA”initiat de SC M&M Optique SRL si se adreseaza unei
anumite categorii de participanti (anume desemnata), reprezentand o serie
de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati:


CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1.1 Organizatorul concursului „Craciunita Optic Spa este Optic Spa – SC M&M Optique SRL, cu sediul in
Brasov, str. Viorelelor, nr. 50, CIF: RO42442628, J8/683/2020 (denumita
in cele ce urmeaza “Organizatorul”).
1.2 Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament,
care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul este intocmit
cu respectarea prevederilor art. 11, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 77/2009.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul,
cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care
a fost facuta si informarea initiala.
1.3 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si
este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, prin accesarea
siteului www.opticspa.ro


CAPITOLUL 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A
CONCURSULUI

2.1 Concursul se adreseaza persoanelor fizice care au domiciliul sau
resedinta in Romania, in mediul online prin accesarea paginii de Facebook
a organizatorului: www.facebook.com/OpticSpa.ro in perioada
04.12.2021-03.01.2022, sau pana la incheierea concursului, conform punctului
4.1

CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1 Pot participa la Concurs doar persoanele fizice, avand varsta de 18 ani
implinita pana la data de 04.12.2021, cu domiciliul sau resedinta in
Romania. Nu au dreptul de participare la acest Concurs angajatii
Organizatorului, precum si sotul/sotia si rudele pana la gradul 3 ai acestora.
3.2 In cazul in care castigatorul unuia dintre ei este lipsit de capacitate de
exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei
implinite de 18 ani la data inceperii Concursului, acesta este indreptatit sa
intre in posesia lui prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in
numele castigatorului procesul verbal de predare primire a lui, cat si o
declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere
decurgand din acordarea cadoului respectiv, precum si de plata oricaror
daune sau pretentii de orice natura legate de acesta.
3.3 Predarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la acest
Concurs presupune acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, persoana
lor (imaginea), numele, prenumele, localitatea in care domiciliaza si
materiale foto, scrise, audio si video inregistrate de Organizator pot fi
facute publice si folosite pentru a face publica premierea si asocia cu marca
acestuia Optic Spa, insa doar in legatura cu prezentul Concurs si fara a
prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre
Organizator a acestor materiale se va face fara nici un fel de plata
suplimentara pentru castigatori.
CAPITOLUL 4. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
4.1 Pentru a participa la Concurs participantii trebuie sa indeplineasca
cumulativ toate conditiile mentionate in Regulamentul concursului.
Organizatorul da startul concursului pe 04.12.2021 si ia in considerare doar
inscrierile persoanelor care au indeplinit toate conditiile mentionate in
regulament, inscrise pana la data de 03.01.2022, ora 23:59. Publicarea
concursului consta in postarea unei fotografii insotite de text, pe pagina de
Facebook si Instagram Optic Spa. In textul de descriere a concursului vor fi mentionate toate
cerintele ce trebuie sa fie indeplinite pentru a fi inscris in concurs.
Organizatorul isi rezerva exclusiv dreptul de a prelungi perioada
concursului pana la data de 29.01.2022, in cazul in care nu se atinge
un numar de 1000 de participanti eligibili.


Participantii trebuie:
4.1.1. Sa dea FOLLOW paginii de Facebook:
www.facebook.com/OpticSpa.ro
4.1.2. Sa dea LIKE la postarea originala a concursului de pe pagina
de concurs www.facebook.com/OpticSpa.ro
4.1.3. Sa dea SHARE public la postarea originala a concursului, de
pe pagina de concurs www.facebook.com/OpticSpa.ro
4.1.4. Sa dea TAG la 3 prieteni in sectiunea de comentarii a postarii
concursului de pe pagina de concurs www.facebook.com/OpticSpa.ro
4.2 CASTIGATORII VOR FI DESEMNATI PRIN TRAGERE LA SORTI CU
AJUTORUL PLATFORMEI DE EXTRAGERI https://commentpicker.com/
4.3 Pe perioada Concursului, SC M&M Optique SRL va desfasura
urmatoarele servicii:
4.3.1. Va contabiliza participantii inscrisi in concurs;
4.3.2. Va organiza tragerea la sorti a castigatorilor cu
ajutorul https://commentpicker.com/dupa finalizarea concursului, iar
castigatorii vor fi prezentati pe pagina de Facebook
www.facebook.com/OpticSpa.ro printr-o postare, in maxim 7 zile
lucratoare de la finalizarea concursului.


CAPITOLUL 5. PREMIILE CONCURSULUI SI ACORDAREA
ACESTORA

5.1 Premiile care vor fi acordate sunt:

Locul 1- 1 x Consultație oftalmologica completă la medicii noștri – pachet VIP, în valoare de 150 lei.

Locul 2. 1 x Card cumparaturi Kaufland în valoare de 150 lei.

Locul 3. Tablou cu licheni, de pe https://www.facebook.com/HandmadePauli dimensiune A4 (tema la alegere), în valoare de 150 lei.

Locul 4. Cină romantică sau un meniu pizza, în valoare de 100 lei.

Locul 5. Voucher la salon de masaj sau cosmetică în valoare de 100 lei.

Locul 6. Pachet de accesorii – toc, lavetă, soluție de întreținere lentile, șnur, în valoare de 100 lei.


5.4 Castigatorii vor fi contactati printr-un mesaj privat pe Facebook, in maxim 5 zile de la data publicarii
castigatorilor pe pagina de Facebook www.facebook.com/OpticSpa.ro.
5.5 Castigatorii nu vor efectua nici o alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) si nu vor suporta alte costuri suplimentare.
5.6 Organizatorul nu va suporta nici un fel de cheltuieli dupa punerea castigatorilor in posesia premiilor.
5.7 In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fraude, acestuia este in drept sa elimine participantul care a fraudat. Daca frauda este descoperita ulterior acordarii cadoului, dar anterior expedierii acestuia,
Organizatorul este in drept a anula cadoul participantului care a fraudat si o noua extragere va avea loc.
5.8 Castigatorii pot intra in posesia premiului in termen de 30 zile lucratoare de la anuntarea numelor lor.
5.9 Premiile vor fi ridicate de catre castigatori din magazinul Optic Spa, din Sos. Mihai Bravu, nr 35, sector 2, Bucuresti ,sau din Brasov Str. Crisana 8 sau str Prunului 12, in termenul specificat.


CAPITOLUL 6. LITIGII
6.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concursului se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

CAPITOLUL 7. RESPONSABILITATE
7.1 Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:
a) Situatiile in care Castigatorii nu vad mesajele trimise de Organizator, ramane fara un raspuns din partea castigatorilor, din orice motive independente de vointa si fara nicio culpa a Organizatorului timp de 72 de ore;
b) Situatiile in care premiile nu sunt inmanate castigatorilor ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicatela inregistrare;
7.2 Prin participarea in Concurs, concurentii se angajeaza ca vor avea o comunicare decenta si nu vor prolifera comentarii sau imagini care: contin un limbaj vulgar, cuvinte licentioase sau abuzive, sau afirmatii
defaimatoare sau obscene ori contravin oricarei legi invigoare sau Regulamentului.
CAPITOLUL 8. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
8.1 Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.
8.2 Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezenta Concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
8.3 Tuturor participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001.
Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook www.facebook.com/OpticSpa.ro

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.